Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Virus opičích neštovic Real Time PCR Kit, 25 reakcí

Kód produktu: PDPS-AR064
35 997,50 Kč
29 750,00 Kč bez DPH
1

Creative Biogene Virus opičích neštovic Real Time PCR kit se používá pro detekci viru opičích neštovic ve vzorcích séra nebo exsudátu z lézí. Kit obsahuje specifický systém ihned připravený k použití pro detekci viru opičích neštovic pomocí reverzně transkripční polymerázové řetězcové reakce (RT-PCR) v reálném času.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Účel použití

Virus opičích neštovic Real Time PCR kit je test pro detekci viru opičích neštovic ve vzorcích séra nebo exsudátu z lézí

Princip PCR v reálném času

Princip detekce v reálném čase je založen na fluorogenním 5'nukleázovém testu. Během PCR reakce DNA polymeráza štěpí sondu na 5' konci a odděluje reportérové ​​barvivo od zhášecího barviva pouze tehdy, když sonda hybridizuje s cílovou DNA. Toto štěpení má za následek uvolnění fluorescenčního signálu díky štěpení reportérového ​​barviva, který je monitorován v reálném čase pomocí PCR detekčního systému. Cyklus PCR, při kterém dochází ke zvýšení fluorescenční signálu je detekován (Ct) a je úměrný množství specifického PCR produktu. Monitorování intenzity fluorescence v reálném čase umožňuje detekci akumulace produktu, aniž by bylo nutné znovu otevírat reakční zkumavku po amplifikaci.

Popis produktu

Virus opičích neštovic je virus, který způsobuje onemocnění opičích neštovic jak u lidí, tak zvířat. Virus opičích neštovic je orthopox virus, rod z čeledi Poxviridae, který obsahuje další virové druhy, které infikují savce. Virus se vyskytuje hlavně v tropických deštných pralesech v oblastech střední a západní Afriky. Primární cestou infekce je považován kontakt s infikovanými zvířaty nebo jejich tělesnými tekutinami. Genom není segmentován a obsahuje jedinou molekulu lineární dvouvláknové DNA o délce 185 000 nukleotidů.

Virus opičích neštovic Real Time PCR kit obsahuje specifický systém ihned připravený k použití pro detekci viru opičích neštovic pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) v systému real-time PCR. Master mix obsahuje činidla a enzymy pro specifickou amplifikaci DNA viru opičích neštovic. Fluorescence je vyzařována a je měřena optickou jednotkou real time systémů během PCR. Detekce amplifikovaného DNA fragmentu viru opičích neštovic se provádí ve fluorimetrickém kanálu FAM s fluorescenčním zhášečem BHQ1. DNA extrakční pufr je k dispozici v kitu a vzorky séra nebo exsudátu z lézí se používají pro extrakci DNA. Navíc kit obsahuje systém pro identifikaci možné inhibice PCR pomocí měření fluorescence HEX/VIC/JOE interní kontroly (IC). Dodávaná externí pozitivní kontrola je definovaná jako 1×10^7 kopií/ml a umožňuje stanovení genové zátěže. Další informace naleznete v části 10.3 Kvantifikace

Obsah kitu

Ref.

Typ reagencie

Dodávka

25 reakcí

1

DNA Extrakční pufr

1 lahvička, 1.8ml

2

MPV Reakční Mix

1 lahvička, 950μl

3

PCR Enzymový Mix

1 lahvička, 12μl

4

Voda molekulární jakosti

1 lahvička, 400μl

5

Interní kontrola (IC)

1 lahvička, 30μl

6

MPV Pozitivní kontrola (1×10^7 kopie/ml)

1 lahvička, 30μl

 

Citlivost analýzy: 5×10^3 kopií/ml

LOQ: 1×10^4~1×10^8 kopií/ml

Poznámka: Citlivost analýzy závisí na objemu vzorku, objemu eluce, metodě extrakce nukleových kyselin a dalších faktorech. Pokud použijete DNA extrakční pufr v kitu, citlivost analýzy je stejná, jak se deklaruje. Když je však objem vzorku desetkrát nebo dokonce stokrát větší než eluční objem díky koncentrační metodě, může být mnohem vyšší.

Skladování

• Všechny reagencie by měly být skladovány při -20°C. Skladování při +4°C není doporučeno.

• Všechny reagencie lze používat do data expirace uvedeného na obalu kitu.

• Je třeba se vyhnout opakovanému rozmrazování a zmrazování (>3x), může to snížit citlivost testu.

• Během pracovních kroků všechna činidla udržujte v chladu.

• Super mix by měl být skladován v temnu.

 

Dodatečně požadované materiály a zařízení

• Biohazard box

• Vortex

• Kryokontejner

• Sterilní špičky s filtry pro mikropipety

• Jednorázové rukavice, bez pudru

• Lednička a mraznička

• Real time PCR systém

• Real time PCR reakční zkumavky/destičky

• Pipety (0,5μl – 1000μl)

• Sterilní mikrozkumavky

• Nádoba na biologický odpad

• Stojany na zkumavky

• Stolní mikrocentrifuga pro zkumavky typu „eppendorf“ (RCF max. 16 000 x g)

 

Varování a bezpečnostní opatření

• Před zahájením postupu si pozorně přečtěte tento návod.

• Pouze pro diagnostické použití in vitro.

• Tento test musí provádět kvalifikovaný personál.

• Klinické vzorky by měly být považovány za potenciálně infekční materiály a měly by být připravovány v boxu s laminárním prouděním.

• Tento test musí být proveden v souladu se správnou laboratorní praxí.

• Nepoužívejte kit po datu expirace.

• Vyhněte se opakovanému rozmrazování a zmrazování činidel, může to snížit citlivost testu.

• Jakmile jsou reagencie rozmrazeny, promíchejte je na vortexu a krátce odstřeďte zkumavky před použitím.

• Rychle připravte reakční směs na ledu nebo v chladícím bloku.

• Vymezte dvě samostatné pracovní oblasti:

1) Izolace RNA/DNA

2) Amplifikace/detekce amplifikačních produktů.

• Pipety, zkumavky a jiné pracovní materiály by neměly cirkulovat mezi pracovními jednotkami.

• Vždy používejte sterilní špičky s filtry.

• V každé oblasti noste samostatné pláště a rukavice.

• Nepipetujte ústy. V laboratoři nejezte, nepijte, nekuřte.

• Vyhněte se aerosolům.

 

Odběr vzorků, skladování a přeprava

• Odebírejte vzorky do sterilních zkumavek;

• Vzorky lze okamžitě extrahovat nebo zmrazit při -20°C až -80 °C.

• Přeprava klinických vzorků musí být v souladu s místními předpisy pro přepravu etiologických agens.

 

Postup

Extrakce DNA

DNA extrakční pufr je součástí kitu, prosím důkladně rozmrazte pufr a před použitím krátce odstřeďte v odstředivce. Je lepší použít komerční kit pro extrakci nukleových kyselin.

1) Napipetujte 50 µl vzorku (sérum nebo exsudáty z lézí rozpuštěné v 1 ml fyziologického roztoku) do 0,5ml zkumavky, přidejte 50µl DNA extrakčního pufru, uzavřete zkumavku a poté 10 sekund vortexujte. Krátce odstřeďte na stolní odstředivce.

2) Inkubujte zkumavku 10 minut při 100 °C.

3) Centrifugujte zkumavku při 13000 ot./min po dobu 10 minut. Supernatant obsahuje extrahovanou DNA a lze ji použít jako templát pro PCR.

Interní kontrola

Do reakční směsi je nutné přidat interní kontrolu (IC). Interní kontrola (IC) umožňuje uživateli stanovit a kontrolovat možnost inhibice PCR.

Přidejte interní kontrolu (IC) 1 µl/rxn a výsledek se zobrazí v HEX/VIC/JOE.

Kvantifikace

Kit lze použít pro kvantitativní nebo kvalitativní RT PCR v reálném čase.

Pro provádění kvantitativní PCR v reálném čase se musí nejprve připravit ředění standardu podle schématu níže. K ředění se používá voda molekulární jakosti.

Krok ředění není nutný pro provedení kvalitativního PCR v reálném čase.

Vezměte pozitivní kontrolu (1×10^7 kopií/ml) jako výchozí maximum standardu v první zkumavce. Respektive napipetujte 36μl vody molekulární jakosti do dalších tří zkumavek. Proveďte tři ředění podle schématu níže:

Pro generování standardní křivky na systému v reálném čase, všechny čtyři standardy ředění by měly být použity a měly by být definovány jako standardy s odpovídající koncentrací.

Pozor:

A. Před dalším přenosem důkladně promíchejte.

B. Pozitivní kontrola (1×10^7 IU/ml) obsahuje vysokou koncentraci cílové DNA. Proto buďte při ředění opatrní, abyste se vyhnuli kontaminaci.

Protokol PCR

Objem Master Mixu pro každou reakci by měl být pipetován následovně:

*Tento systém je pouze pro Smart Cycler II

  1. PCR systém bez HEX/VIC/JOE kanálu může být ošetřen s 1 µl vody molekulární jakosti místo 1 µl IC.

1) Objemy reakční směsi a směsi enzymů na reakci vynásobte počtem vzorků, který zahrnuje i počet kontrol, standardů a připravených vzorků. Voda molekulární jakosti je použita jako negativní kontrola. Z důvodů nepřesného pipetování vždy přidejte další virtuální vzorek. Zcela promíchejte a poté odstřeďte krátce v odstředivce.

2) Napipetujte 36 µl (22,5 µl pro SmartCycler II) Master Mixu mikropipetou se sterilní špičkou s filtrem do každé real time PCR destičky/zkumavky. Samostatně přidejte 4 µl (2,5 µl pro SmartCycler II) DNA vzorku, pozitivní a negativní kontroly do různých reakčních destiček/zkumavek. Okamžitě uzavřete destičku/zkumavky, abyste se vyhnuli kontaminaci.

3) Krátce odstřeďte, aby se Master Mix shromáždil na dně reakčních zkumavek.

4) Spusťte v přístroji následující protokol

37°C - 2min

1 cyklus

94°C - 2min

1 cyklus

93°C - 5s,

60°C - 30s

(Fluorescence je měřena při 60°C)

40 cyklů

Výběr fluorescenčních kanálů

 

FAM

Cílová nukleová kyselina

HEX/VIC/JOE

IC

 

Pokud používáte systém ABI Prism®, vyberte prosím „žádný“ jako pasivní referenci a zhášeč.

Nastavení prahu: těsně nad maximální úrovní vody molekulární jakosti.

Kalibrace pro kvantitativní detekci: Zadejte koncentraci každé standardní kontroly na konci cyklu a automaticky se vytvoří standardní křivka.

Kontrola kvality: Negativní kontrola, pozitivní kontrola, interní kontrola a QS křivka musí být provedena správně, jinak výsledky vzorku jsou neplatné.

Kontrola

Hodnota Ct

FAM

HEX/VIC/JOE

Voda molekulární jakosti

blank

25~35

Pozitivní kontrola (kvalitativní test)

≤35

---

QS (kvantitativní detekce)

Korelační koeficient QS křivky ≤ -0,98

 

Analýza dat a interpretace: následující příklady výsledků jsou možné:

 

Hodnota Ct

Výsledky analýzy

FAM

HEX/VIC/JOE

 

1

blank

25-35

Pod detekčním limitem nebo negativní.

2

≤38

---

Pozitivní a software znázorní kvantitativní hodnotu

3

38-40

25-35

Opakujte test, pokud je stále 38-40, interpretujte jako 1

4

blank

blank

Inhibice PCR, žádná diagnóza nemůže být stanovena

 

Pro použití s ABI Prism® 7000/7300/7500/7900/Step One Plus; iCycler iQ™4/iQ™5; Smart Cycler ll; BioRad CFX 96; Rotor Gene™ 6000; Mx3000P/3005P; MJ-Option2/Chromo4; LightCycler®480 přístroj.

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!