Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

Obchodní podmínky

Elekronického obchodního domu provozovaného na adrese http://www.eshop.biogen.cz obchodní společností Biogen Praha s.r.o. se sídlem Pšenčíkova 678, 142 00 Praha 4 - Kamýk II, IČ 63077477 a DIC: CZ63077477, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 36503

I. Úvodní ustanovení

1.Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodním domě provozovaném na adrese www.ecp-eshop-biogen.cz

2.Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami,  zárukou a reklamací a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží.
3.Tyto obchodní podmínky a záruky a reklamace jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem). Společnost Biogen Praha s.r.o. je pouze zprostředkovatelem obchodu a veškeré náležitosti v rámci objednávky (expedice, reklamace, vrácení zboží, výměna zboží, ...) probíhají s dodavateli jednotlivých firem.

II. Spotřebitelé

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na spotřebitele práva a povinnosti zákazníka.

III. Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající nabízí zákazníkovi zboží ve svém oddělení elektronického obchodního domu provozovaného společností Biogen Praha s.r.o. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady na dopravu zboží.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1.U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou, vyjma daně z přidané hodnoty a poplatku za elektroodpad, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. Kupující má právo koupit zboží za částku, která byla uvedena jako nabídková cena k okamžiku, kdy kupující odeslal objednávku na předmětné zboží.

2.Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostně na účet prodávajícího 2243804504/0600 (Moneta Bank) nebo v hotovosti při dodání zboží. Způsob úhrady kupní ceny je zákazník povinen uvést v objednávce.

3.Při platbě bezhotovostním převodem z účtu obdrží zákazník v potvrzení objednávky veškeré údaje nutné pro platbu převodem na účet prodávajícího (číslo účtu, variabilní symbol, celkovou čásku). 

4.Náklady na dopravu zboží zákazníkovi i možnosti osobního odběru jsou pro jednotlivá patra stanoveny a rozepsány zde - "Způsoby dopravy". Ceny zasílek do a ze zahraničí se řeší individuálně dle aktuálního ceníku přepravy. Při objednávce bez DPH 8000,- Kč se účtuje částka 150,- Kč jako dopravné.

5.Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit i po potvrzení objednávky. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám nebo případné chybě na shopu. Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, tato objednávka není realizována a je stornována. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

6.       odpovědnost za vady, Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

1.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

     Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.