TC Flask, Vented Cap, sterilní - ProdWal sprl/bvba