TC Flask, Filter Cap, sterilní - ProdWal sprl/bvba