Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Tekutá biopsie a sekvenování MagBio

20.06.2018 09:19
Tekutá biopsie a sekvenování MagBio

Tekutá biopsie

Blood STASIS™ 21 - ccfDNA

Pro odběr plné krve a stabilizaci cirkulující bezbuněčné DNA (ccfDNA) až 21 dnů

Blood STASIS ™ 21-ccfDNA je plastová vakuová zkumavka pro odběr, antikoagulaci, stabilizaci, transport a skladování žilní plné krve, stejně jako pro zachování cirkulující bezbuněčné DNA (ccfDNA). 
 
 • Přeprava a skladování vzorků při pokojové teplotě po dobu až 21 dnů.
 • Stabilizace cirkulující bezbuněčné DNA (ccfDNA).
 • Zkumavka pro přímý odběr krve, stabilizaci, transport a skladování.

Kit cfKapture™ 21 

Kit pro izolaci cirkulující bezbuněčné DNA ze stabilizované plazmy

Kit cfKapture™ 21 je systém pro purifikaci cirkulujících bezbuněčných nukleových kyselin z plazmy. Je určen k izolaci cirkulující bezbuněčné DNA (cfDNA) z plné krve maternální a nádorové. Kit cfKapture 21 zahrnuje všechny nezbytné reagencie od stabilizace separované plazmy až po purifikaci cfDNA. Dlouhodobá stabilizace plazmy při pokojové teplotě během skladování nebo transportu je dosažena smícháním plazmového vzorku s naším pufrem SE, který umožňuje stabilizaci vzorků plazmy při pokojové teplotě až 21 dnů. Tato funkčnost nabízí laboratořím při zpracování vzorků časovou flexibilitu pro optimalizaci jejich provozní efektivity a příjem vzorků na místní i mezinárodní úrovni. Izolovaná cfDNA může být přímo použita pro PCR v reálném čase a přípravu DNA knihovny vhodné pro sekvenování příští generace. Tento kit je určen pouze pro výzkumné účely.

3 velikosti kitu pro izolaci různých objemů plazmy:

 • 3-5 ml
 • 1-2 ml
 • 200 µl - 400 µl


Sekvenování příští generace

Kity RNA Elite (5ml, 50ml, 500ml)

Kity pro purifikaci RNA nebo cDNA

Kity HighPrep RNA Elite využívají MagBio paramagnetickou kuličkovou technologii v pevné fázi pro vysoce účinnou purifikaci RNA nebo cDNA pro aplikace in vitro, jako je transkripce, amplifikace antisense RNA (aRNA) stejně jako je syntéza RNA a cDNA sond. Tento protokol umožňuje získaní mikroRNA (miRNA), malé RNA a celkové RNA z enzymatických reakcí, koncentraci miRNA a celkové RNA ze zředěného vzorku. Tento protokol lze použít pro manuální postupy, stejně jako lze kit přizpůsobit automatickým stanicím.

Účinnost purifikace RNA pomocí HighPrep RNA Elite

10 ul o koncentraci 40ng/ul a 4ng/ul bylo purifikováno pomocí HighPrep RNA Elite a eluováno do 20 ul a pak analyzováno na Agilent Tapestation. Míra výtěžnosti: 85-92 %, hodnoty RIN: 9,6 – 10,0.

Kity HighPrep PCR (5ml, 50ml, 500ml)

Kity pro čištění NGS knihoven

Kity HighPrep PCR jsou navrženy pro optimální čištění knihoven pro sekvenování příští generace, a to pomocí účinného čištění zahrnujícího po sobě jdoucí enzymatické reakce (tj. oprava konců, dA-konec, ligace adaptéru). PCR HighPrep se používá k čištění knihoven zaměřených na sekvenátory, jako je Life Technology (ABI SOLiD, Ion Torrent PGM, Ion Proton); Illumina (HiSeq 2000, MiSeq, GAII); a Roche 454).

Kity MagQuant Plus DNA (96 a 384 vzorků)

Kity pro normalizaci DNA

Kity MagQuant Plus DNA používají systém založený na paramagnetických částicích pro kvantifikaci genomové DNA a normalizaci koncentrace. Normalizace DNA nastává během procesu purifikace. Standardní metody kvantifikace DNA vyžadují použití standardní křivky odvozené od vzorků DNA o známé koncentraci; zpracování vzorků DNA z různých zdrojů vyžaduje hodně práce a použití činidel. MagQuant DNA patentovaná technologie umožňuje získat danou kvantitu a koncentraci DNA ze vzorků DNA bez ohledu na zdroj, a to přidáním specifického množství částic MagQuant DNA do vzorku DNA.

Systém MagQuant DNA Kit eliminuje potřebu standardní křivky a umožňuje zpracování mnoha vzorků DNA s různých zdrojů, což vede ke snížení pracovní síly a celkových nákladů. Normalizační proces se skládá z vazby genomové DNA na magnetické částice, poté jejich oddělení na magnetu, následné promytí částic vodou za účelem odstranění přebytečné DNA, nukleotidů, solí a dalších nečistot, a nakonec eluce DNA. Proces může být automatizován pro aplikace s vysokou propustností na většině automatizovaných platforem, které jsou v současné době na trhu.

Aplikace:

 • PCR
 • Konstrukce knihovny (NGS)

Čas pracovního postupu: cca 40 min


Sangerovo sekvenování

HighPrepTM DTR (5ml, 50ml, 500ml)

Systém založený na kuličkách pro odstranění terminátorů a čištění sekvenačních reakcí

HighPrep ™ DTR je paramagnetický kuličkový systém, který je určen k odstranění neinkorporovaných terminátorů ze Sangerovo sekvenační reakce. Systém HighPrep ™ DTR se skládá ze selektivně vázané DNA na HighPrep ™ DTR částice s následným promytím nukleotidů, primerů a necílových amplikonů a nakonec eluce čisté DNA, která se může přímo použít v následných aplikacích. HighPrep ™ DTR je určen jak pro manuální, tak i plně automatizované čištění sekvenačních produktů.

Hlavní výhody

 • Finančně efektivní. Ušetříte až 30 % podobného produktu od konkurenta. 
 • Získáte stejnou nebo lepší délku čtení než u konkurenta. Viz obrázek 1. 
 • Dlouhá čtení: Phred20 dosahuje více než 700.
 • Dosáhnete míry průchodu 85 % nebo vyšší. 
 • Žádná centrifugace nebo vakuové kroky.
 • Kompatibilní s BigDye® v1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 a dalšími běžně používanými barvivy. 
 • Snižuje ředění přípravku BigDye® v poměru 1/4, 1/8, 1/16 a 1/32. Snižuje náklady na vzorky. 
 • Flexibilní - lze přizpůsobit většině standardních robotů pro manipulaci s roztoky. 
 • Může být použit ve 96 nebo 384 jamkových formátech.

Komparativní analýza HighPrep™ DTR vs CleanSEQ ® 

Kity MagQuant Plus DNA (96 a 384 vzorků)

Kity pro normalizaci DNA

Viz. kategorie Sekvenování příští generace