Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Pomozte MRC-Holland se sběrem vzorků DNA a získáte zdarma nové kity

03.02.2017 07:47

MRC-Holland

MRC-Holland má zájem o vzorky DNA (1-5 pg) pro validaci nových produktů. Na oplátku vám zdarma nabízí nové kity. Máte k dispozici vhodné vzorky DNA? Kontaktujte nás, sdělíme vám další detaily. 

Vhodné vzorky DNA

 • CYP21A2 / CAH: známé bodové mutace
 • HBB: změny v počtu kopií nebo běžné bodové mutace
 • ATP7B, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19: změny v počtu kopií nebo běžné bodové mutace
 • CFTR, PKD1, LDLR, MEN1, STK11, FBN1, NSD1, MYBPC3, TSC1, TSC2, SDHA, SDHB, SDHD a mnoho dalších genů: změny v počtu kopií 
 • F8: inverze (mužské a ženské)
 • Subtelomerické regiony: změny v počtu kopií 
 • Mikrodeleční syndromy (ne PWS/AS, Williams)
 • Vzorky s uniparentální disomií (ne PWS/AS)
 • Fetální vzorky DNA (normální nebo trisomie)

RNA přítomná ve vzorcích DNA

Pokud je RNA přítomná ve vzorcích DNA, může vážně ovlivnit výsledky MLPA u některých kitů (P102, P140, P125). Pokud je přítomná ve velkém množství, mohou se RNA molekuly vázat na MLPA sondy nebo na cílovou DNA, čímž se snižuje účinnost vazby sond.

Kity P102 HBB a P140 HBA detekují cílové geny, které jsou silně exprimované v červených krvinkách

Vytvářené mRNA molekuly interferují s vazbou MLPA sond ve vzorcích DNA odvozených z krve. Podobně silně je exprimována mitochondriální rRNA v každé tkáni. Proto když je přítomna RNA, sondy z kitu P125 Mitochondria musí soutěžit o vazbu na templátovou mtDNA.

Automatické metody izolace DNA

Některé automatické metody izolace DNA nezahrnují ošetření RNázou, a proto je nutné provést tento krok extra, pokud jsou použity výše uvedené kity. Přečtěte si pečlivě popisy produktů a doporučení pro ošetření vzorků RNázou.

Nejefektivnější metoda pro izolaci DNA z FFPE tkání pro MLPA analýzu

Získání DNA z FFPE tkání může být náročné. Naši kolegové zkoumali, které způsoby přípravy FFPE tkání a způsoby extrakce dávají nejlepší výsledky v MLPA experimentech. Při testování metod pro přípravu tkání zjistili, že běžně používaná 12-24h fixace v neutrálním pufrovaném formalínu při pokojové teplotě je zároveň nejlepší metoda pro MLPA.

Je prokázáno, že jedno-zkumavková extrakce FFPE pro extrakci DNA z FFPE tkání má stejnou účinnost nebo dokonce lepší než jiné metody z hlediska vhodnosti pro MLPA, času a efektivnosti nákladů a snadného provedení. Pro spolehlivé, vysoce kvalitní výsledky MLPA je nezbytné použít referenční vzorky DNA, které jsou izolovány z tkáně stejného typu a mají stejné fixační a izolační podmínky jako klinické vzorky.

Amplifikace genů s potenciálem pro cílenou terapii u karcinomu žaludku

Karcinom žaludku (GC) je jedním z nejčastějších druhů rakoviny a třetí nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu po celém světě. Proto jsou naléhavě zapotřebí nové genetické markery a účinné léčebné možnosti pro nemocné s pokročilým karcinomem žaludku. Dvě nedávno publikované práce studovaly možnost využití technologie MLPA pro detekci změn v počtu kopií (CNAs) u GC a pro identifikaci pacientů vhodných pro cílenou léčbu.

Pomocí MLPA testu P458 Gastric Cancer obě studie prokázaly, že souběžné posouzení CNAs v několika genech v DNA odvozené z FFPE tkáňových vzorků je nejen proveditelné, časově a finančně efektivní, ale také poskytuje vysokou citlivost, specifitu a vynikající reprodukovatelnost. Ooi A. et al. došli k závěru, že amplifikované geny CCNE1, CCND1 a CDK6 u pokročilého karcinomu žaludku by mohly být užitečné jako přímé cíle pro molekulární terapii, nebo pro kombinovanou terapii s inhibitory ERBB2 nebo EGFR.


Nové kity 

 • P469 F5 (Factor V deficiency)
 • P473 CTNS (Nephropathic Cystinosis)

Zlepšené kity

 • P332 COL5A1 mix-2 (Ehlers-Danlos syndrome)
 • P348 ATP1A2-CACNA1A (Migraine)
 • ME028 Prader-Willi/Angelman (Prader-Willi syndrome and Angelman syndrome)
 • P104 Menkes ATP7A (Menkes disease)
 • P122 NF1-area (Neurofibromatosis)
 • P336 UBE3A (Angelman syndrome)

Přidejte si produkty, které vás zajímají, do svého MyMLPA účtu a budete dostávat automatická oznámení o vylepšování produktů a nových souvisejících produktech! 


Konference 

3.-5. duben, AMP, Berlín, Německo
stánek #39 
MRC-Holland bude prezentovat poster na AMP v úterý 4. dubna (nr. TT15). Přijďte se podívat, pokud se chcete dozvědět více o použití surových lyzátů z FFPE tkání pro analýzu změn v počtu kopií pomocí nové metody digitální MLPA.

MLPA semináře pro rok 2017

Londýn, Velká Británie
23. 2. 2017 
omezený počet míst
Berlín, Německo
6. 4 .2017, kolem AMP Global Congress 
otevřeno pro registraci
Kodaň, Dánsko
26. 5. 2017, před ESHG 
otevřeno pro registraci