HighPrep PCR společnosti MAGBIO

07.06.2018 08:57
HighPrep PCR společnosti MAGBIO

Způsob využití HighPrepTM PCR

Produkt slouží pro čištění pomocí magnetických kuliček pro tvorbu NGS knihoven a post PCR. Systém dokáže plně nahradit konkurenční produkty, a to za pouhý zlomek nákladů.

MagBioTM HighPrep ™ PCR post PCR čistící systém je založen na paramagnetické kuličkové technologii, navržené pro efektivní čištění PCR amplikonů. Purifikace zahrnuje odstranění solí, primerů, dimerů primerů, dNTP, jelikož DNA fragmenty jsou selektivně vázány na částice magnetických kuliček; vysoce purifikovaná DNA se eluuje málo koncentrovaným solným pufrem nebo vodou a může být použita přímo pro následné aplikace. HighPrep ™ PCR lze použít pro manuální postupy, stejně jako pro procesy přizpůsobené automatizovaným pracovním stanicím pro manipulaci s roztoky, které jsou v současné době na trhu.

HighPrep PCRHlavní výhody tohoto systému

  • Vysoká výtěžnost amplikonů větších než 100 bp 
  • Stabilní a vysoká výtěžnost produktů PCR po čištění 
  • Účinně odstraňuje neinkorporované dNTP, primery, dimery primerů a další kontaminující látky 
  • Efektivní výtěžnost dvouvláknových a jednovláknových DNA templátů
  • Žádná centrifugace / filtrace 
  • Může být použit v jednotlivých zkumavkách, 96 nebo 384 jamkových formátech  
  • Široká škála - lze přizpůsobit většině standardních robotů pro manipulaci s roztoky