Collibri kity pro přípravu NGS knihoven pro vysoce výkonné Illumina systémy

12.12.2019 15:31

Invitrogen™ Collibri™ PCR-free PS DNA Library Prep Kity pro Illumina™ Systémy

• Podporují vstupy 500–1 000 ng

• Podporují více kroků v rychlejším pracovním postupu

Snižte čas strávený zadáváním objednávek, správou inventáře a kontaktováním technické podpory od více společností. Nabízíme technickou podporu pro většinu pracovních postupů před sekvenováním.

Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kity pro Illumina™ Systémy

• Důvěryhodné čtení variant ze vzorků s nízkou abundancí

• Podporují vstupy 500–1 000 ng

 

Čtení variant s důvěrou. Rovněž rovnoměrné pokrytí GC zvyšuje detekci jedno-nukleotidových polymorfismů (SNP) s konzistencí od 1–1 000 ng DNA.