Novinky

Tekutá biopsie a sekvenování MagBio

Představujeme vám pomůcky pro tekutou biopsii i sekvenování od společnosti MagBio. Přečtěte si výhody našich produktů a zjistěte víc o jejich správném používání.

HighPrep PCR společnosti MAGBIO

Produkt slouží pro čištění pomocí magnetických kuliček pro tvorbu NGS knihoven a post PCR. Systém dokáže plně nahradit konkurenční produkty, a to za pouhý zlomek nákladů.

HighPrep DTR společnosti MAGBIO

Systém HighPrepTM DTR je založený na kuličkách pro odstranění terminátorů a čištění sekvenačních reakcí.

Normální sérum Abbkine

Normální sérum, také známé jako blokující sérum, které je odebráno z krve od neimunizovaných normálních dospělých hostitelů, je světle žlutá kapalina po sražení krve bez přidání antikoagulantu.

CozyXL™ Prestained Protein Ladder

<p>Máme pro vás nový&nbsp;CozyXL&trade; Prestained Protein Ladder. Jeho velkou výhodou je&nbsp;<span>široký rozsah proteinového žebříčku s&nbsp;310kDa pruhem. Přečtěte si, co dalšího umí.</span></p>

LinKine™ Labeling Kity pro značení proteinů a protilátek

Kity LinKine™ pro značení obsahují vše, co potřebujete k rychlé a snadné tvorbě kovalentně a přímo značených protilátek, proteinů a peptidů. Získání vysoce kvalitních a kovalentních konjugátů zahrnuje pouze 3 jednoduché kroky a manipulace trvá 30 sekund.

Nová verze SALSA® MLPA® probemix P008-C1 PMS2

Představujeme vám novou verzi kitu P008-C1 PMS2. 

Nové nanášecí kontrolní protilátky Abbkine

Prohlédněte si nové protilátky výrobce Abbkine. Využijete je proti nejběžnějším proteinům, používaným jako kontrolu nanášení a exprese.