Novinky

Léčba a prevence COVID-19

31.08.2020 22:32

Jakým způsobem se snažíme přenosu bránit a jaké máme možnosti léčby, se dočtete v našem článku.

Značící kity pro barvení buněk a organel AbbineTraKine™ Pro

30.06.2020 22:55

Značící kity pro barvení buněk a organel pomocí populární techniky zobrazování živých buněk.

Účinnost a smysl roušek a proč je daleko neodkládat

30.06.2020 16:01

Proč je důležité používat ochranu nosu a úst, vysvětlil ve svém článku doktor Sui Huang z Ústavu pro systémovou biologii.

Tekutá biopsie a neinvazivní vyšetření plodu (NIPT)

23.06.2020 12:55

S invazivními vyšetřeními plodu je spojené určitě riziko jeho poškození nebo ztráta. Tekutá biopsie je metoda, která z periferní krve identifikuje a kvantifikuje fragmenty nukleových kyselin a tím je schopná detekovat nejčastější poruchy jako jsou trisomie 21. chromosomu a další. 

SARS-CoV-2 Triplex PCR KIT

18.06.2020 10:09

Kit SARS-CoV-2 Triplex PCR je jednokrokový multiplexní test založený na reverzní transkripci a PCR v reálném čase pro detekci nukleových kyselin SARS-CoV-2 z nazofaryngeálních výtěrů, orofaryngeálních výtěrů a vzorků slin od jedinců podezřelých na COVID-19.

Produkty pro molekulární biologii a NGS

29.05.2020 10:13

ABclonal poskytuje komplexní řadu enzymů pro výzkum molekulární biologie a produkty NGS. Všechny produkty procházejí přísnou kontrolou kvality a vlastní validací, aby byl zajištěn stabilní a spolehlivý výkon. Na základě inovativní R&D platformy bude ABclonal průběžně uvádět na trh a aktualizovat naše produktové portfolio pro výzkumné účely a seznam materiálů pro vývoj produktů IVD.

Porovnání imunotestu v úpravě rychlotestu s průkazem protilátek proti koronaviru a detekcí virové RNA kvantitativní polymerázovou řetězovou reakcí RT-PCR

22.04.2020 16:04

Rychlotesty, které pracují na principu průkazu protilátek v krvi jsou pochopitelně pozitivní pouze u osob, jejichž imunitní systém na přítomnost viru již zareagoval, což nastává obvykle až za několik dnů po vstupu viru do organizmu, Obvykle se udává, že k pozitivitě dochází až za 5 i více dnů a to nejprve pro IgM. Pro IgG ještě později. Je to jednak dáno tím jak masivní nákaza byla, ale také vnitřní dispozicí nakaženého, např, jeho genotypem, momentálním zdravotním stavem, a dalšími faktory, které ovlivňují reaktivnost imunitního systému nakaženého

Proč společnost BGI vybrala ORF1ab jako cílovou sekvenci pro detekci 2019-nCoV?

21.04.2020 21:05

Po analýze sekvence celého genomu nového koronavirusu, Národní čínská zdravotní komise doporučila tři specifické oblasti (ORF1ab, E, N) viru pro návrh PCR primerů. Když je vyvíjen kit pro detekci 2019-nCov, primer může být navržen na základě kterékoli z těchto tří oblastí a není nutné testovat všechny tři oblasti současně.

COVID-19 související produkty od highQu

01.04.2020 17:17

Společnost highQu podporuje výzkum koronavirusu a vývoj detekčních testů SARS-CoV-2

highQu qPCR a jednokrokové RT-qPCR master mixy prvotřídní kvality zaručují spolehlivé a reprodukovatelné výsledky v mnoha laboratořích po celém světě.

- highQu jednokrokové RT-qPCR kity se již úspěšně používají v testech detekce koronavirusu

- Naše výrobní kapacity dosahují 500 000 až 1 milion reakcí denně

- Jednokrokové kity RT-qPCR jsou k dispozici ve velkém množství od 5 000 do 50 000 reakcí

- Objednávejte 24/7 na adrese biogen@biogen.cz nebo volejte na 241401693

BioMedomics představuje kombinovaný PCR testovací panel, který zahrnuje 19 respiračních patogenů, včetně COVID-19

06.03.2020 15:21

BioMedomics Positive RNA Fluorescent PCR Test používá polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v kombinaci s technologií Taqman fluorescenčních sond k detekci mnoha patogenů souvisejících s respiračními infekcemi ve vzorcích výtěru z krku, sputu, nebo alveolární výplachové tekutině.