TC Testplate 48 Well, sterilní - ProdWal sprl/bvba