TC Testplate 24 Well, sterilní - ProdWal sprl/bvba