Ribonucleoside Triphosphates (NTPs)

 Za nukleotidy můžeme považovat základní jednotky molekul nukleových kyselin, které se liší obsahem dusíkatých bází a schopností tvořit vodíkové vazby. Molekuly nukleových kyselin mohou být jednořetězcové (RNA) nebo dvouřetězcové (DNA). Vznikají činností polymeráz, které jako stavební kameny používají nukleosidtrifosfáty. Spojovací molekulou řetězců jsou zbytky pentóz, které svými vazbami určují směr 5´"3´.

Meziřetězcové vodíkové vazby mezi bázemi vznikají podle pravidla párování A-T, C-G a pro vznik dvouřetězcové molekuly je typické antiparalení uložení řetězců. Vodíkové vazby lze zrušit (denaturace) zvýšením teploty (nad 900C) iontovou silou a změnou pH. Po návratu k původním hodnotám se vodíkové vazby znovu vytvoří (hybridizace, annealing).

Krátké sekvence nukleotidů lze použít jako priméry tedy startovní místo pro polymerázy, nebo jako sondy – vyhledání komplementárních úseků v analyzované DNA.


Probíhá načítání komponenty
ATP, 100 mM Solution

ATP, 100 mM Solution

do týdne
1 105,94 Kč
914,00 Kč bez DPH
0.25 ml
Formula: C10H13N5O13P3Na3, Molecular weight: 573.1 (acid form: 507.2) ATP is hig...
UTP, 100 mM Solution

UTP, 100 mM Solution

do týdne
1 108,36 Kč
916,00 Kč bez DPH
0.25 ml
Formula: C11H15N5O12P3Na3, MW: 573.2 (acid form: 507.2) UTP is a highly stable ...
CTP, 100 mM Solution

CTP, 100 mM Solution

do týdne
1 108,36 Kč
916,00 Kč bez DPH
0.25 ml
Formula: C9H13N3O14P3Na3, Molecular weight: 549.1 (acid form: 483.1) CTP is a h...
GTP, 100 mM Solution

GTP, 100 mM Solution

do týdne
1 108,36 Kč
916,00 Kč bez DPH
0.25 ml
Formula: C10H13N5O14P3Na3, Molecular weight: 589.2 (acid form: 523.2) GTP is highly ...
NTP Set, 100 mM Solutions

NTP Set, 100 mM Solutions

do týdne
3 448,50 Kč
2 850,00 Kč bez DPH
4x0,25 ml
Formula: C40H30N10O6Cl2, Molecular weight: 817.7 NBT (nitro blue tetrazolium) is an ...