Úvod Novinky Speciální nabídka

Speciální nabídka! Slevy od 25% do 40% využijte od 1.1.2016 - 30.4.2016

01.01.2016 14:11

Pro maximální výkon v RT-PCR a RT-qPCR  SLEVA 25%

Thermo Scientific ™ Maxima ™ reverzní transkriptázy

 • Vysoké výtěžky cDNA plné délky
 • Vysoké reakční teploty pro zlepšení transkripce
 • Vysoká účinnost transkripce na dlouhé templátové RNA
 • Formáty jsou k dispozici s integrovaným krokem odstranění gDNA pro zjednodušení pracovního postupu
Cat. No. Description Size
EP0741 Maxima Reverse Transcriptase (200 U/μL) 2000 U
EP0742 10000 U
EP0743 4 x 10000 U
EP0751 Maxima H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μL) 2000 U
EP0752 10000 U
EP0753 4 x 10000 U
K1651 Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit 20 rxns
K1652 100 rxns
K1681 Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit with dsDNase 20 rxns
K1682 100 rxns
K1641 Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR 50 rxns
K1642 200 rxns
K1671 Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR with dsDNase 50 rxns
K1672 200 rxns

Integrované odstranění gDNA pro zjednodušení pracovního postupu  Thermo Scientific ™ Maxima ™ First Strand cDNA kity obsahují dvouřetězcově - specifickou DNázu (dsDNase), která umožňuje eliminaci genomové DNA a následnou syntézu cDNA, a to bez jakýchkoliv mezikroků čistění vzorku. DsDNase je navržena tak, aby odstranila kontaminující genomovou DNA za dvě minuty, bez poškození RNA nebo degradace jednořetězcové DNA, jako jsou primery a sondy. DsDNase je snadno inaktivována při relativně nízké teplotě (55 °C) a RNA vzorek bez genomové DNA může být použit přímo pro syntézu cDNA.

Účinná syntéza dvouřetězcové DNA – SLEVA 25%

Thermo Scientific ™ Maxima H Minus Double-Strand cDNA Synthesis Kit

 • Spolehlivá syntéza dvouřetězcové cDNA plné délky
 • Rychlý protokol- metoda dokončena za méně než 2 hodiny
 • Kompletní řešení - zahrnuje primery, kontroly a činidla pro odstranění zbytkové RNA
Cat. No. Description Size
K2561 Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit 10 rxns

Molekulární evoluce pro maximální cDNA 

Maxima reverzní transkriptázy byly vyvinuty s použitím patentované technologie pro in vitro evoluci proteinů, která umožnila zavedení a výběr z několika vhodných mutací do tradičních MMuLV reverzní transkriptázy. Toto výrazně zlepšilo účinnost a tepelnou stabilitu enzymu a maximalizovalo jeho výkon v syntéze cDNA.

Univerzální plastový spotřební materiál pro PCR a qPCR – SLEVA 40%

Thermo Scientific ™ Plastový spotřební materiál

 • Destičky, stripy a různé možnosti těsnění kompatibilní se všemi hlavními PCR a qPCR přístroji
 • Výroba v čistém prostředí- s certifikací bez DNA, RNáz a DNáz
Cat. No. Description Quantity
AB-1815 VersiCapTM Mat, Flat Cap Strips 25 mats
AB-1820 VersiCapTM Mat, Ultra Clear Cap Strips 25 mats
AB-0600 96-Well PCR Plate, Non-Skrited 25 plates
AB-0700 96-Well, Low Profile, PCR Plate, Non-Skrited 25 plates
AB-0264 Strips of 8 Tubes 250 strips
AB-0264/W Strips of 8 White Tubes 250 strips
AB-0771 Strips of 8 Low Profile Tubes 120 strips
AB-0771/W Strips of 8 White Low Profile Tubes 120 strips
AB-1182 Strips of 8 Tubes and Flat Caps 250 strips
AB-1183 Strips of 8 Tubes and Ultra Clear Caps 120 strips
AB-1191 Strips of 8 White Tubes and Ultra Clear Caps 120 strips
AB-0773 Strips of 8 Low Profile Tubes and Flat Caps 120 strips
AB-1770 Strips of 8 Low Profile Tubes and Ultra Clear Caps 250 strips
AB-1771 Strips of 8 Low Profile White Tubes and Ultra Clear Caps 250 strips

VersiCap Mats: Těsnění - univerzální, efektivní a šetrné k životnímu prostředí řešení
VersiCap platíčka jsou univerzální těsnění kompatibilní s 96-jamkovou PCR destičkou a také s 8-zkumavkovými PCR stripy. VersiCap platíčka jsou navrženy tak, že stripy osmi víček jsou navzájem spojeny malými spojkami. To umožňuje snadnou separaci přesného počtu víčkových stripů potřebných pro experiment, což pomáhá snižovat plastový odpad. Těsnící destičky, vícenásobné víčkové stripy mohou být použity ve stejnou dobu, což má za následek zkrácení doby PCR nastavení a zjednodušení celkového pracovního postupu.

Kity pro izolaci DNA a RNA – SLEVA 25%

Thermo Scientific ™ GeneJET ™ kity pro izolaci nukleových kyselin

 • Vysoké výtěžky čistých nukleových kyselin
 • Rychlé protokoly
 • Praktické centrifugační kolonky s membránami na bázi oxidu křemičitého
 • Speciální protokoly pro různé typy vzorků
Cat. No. Description Size
K0731 GeneJET RNA Purification Kit 50 preps
K0732 250 preps
K0801 GeneJET Plant Purification Kit 50 preps
K0802 250 preps
K0871 GeneJET Whole Blood RNA Purification Kit 50 preps
K0821 GeneJET Genomic DNA Purification Kit 50 preps
K0822 250 preps
K0791 GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit 50 preps
K0792 250 preps
K0781 GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Kit 50 preps
K0782 250 preps
K0821 GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit 50 preps

Informační zdroje pro aplikace v molekulární biologii

Kity pro izolaci DNA a RNAThermo Scientific knihovna molekulární biologie nabízí celou řadu technických zdrojů, které Vám pomohou dozvědět se více o optimalizaci základních metod molekulární biologie, včetně molekulárního klonování, PCR, přípravě nukleových kyselin a elektroforéze. To zahrnuje bezplatné webové semináře, krátká videa, odborné články a užitečné webové nástroje.

 

Ochrana RNA a odstranění DNA – SLEVA 25%

Thermo Scientific ™ RiboLock ™ RNase Inhibitor

 • Efektivní inhibice eukaryotických RNáz A, B, a C
 • Spolehlivá ochrana RNA před degradací při teplotách do 55 °C
 • Vysoká stabilita - aktivní při pH 5-9 v širokém rozmezí reakčních podmínek


Thermo Scientific ™ RapidOut ™ DNA Removal Kit

 • Umožňuje kompletní štěpení dsDNA a ssDNA  a odstranění DNázy I
 • Není potřeba provádět toxickou organickou extrakci nebo tepelnou inaktivaci poškozující RNA
Cat. No. Description Size
EO0381 RiboLock RNase Inhibitor (40U/μL) 2,500 U
EO0382 4 x 2,500 U
K2981 RapidOut DNA Removal Kit 50 rxns

Věděli jste?
Inhibitory RNáz jsou denaturovány při vyšších teplotách a dochází k uvolňování RNáz zpět do reakční směsi, které mohou poškodit nebo degradovat RNA a mají tak vliv na následné experimenty. RiboLock je navržen jako termostabilní inhibitor RNázy, který se "zamkne" na RNázy a tím zabraňuje degradaci RNA. Je aktivní až do 55 °C, což nabízí spolehlivou ochranu RNA při vyšších reakčních teplotách, což je obzvláště důležité v aplikacích, jako je reverzní transkripce.

Amplifikujte bez izolace – SLEVA 25%

Thermo Scientific ™ Direct PCR Master Mixes

 • PCR přímo ze surových vzorků - bez extrakce DNA nebo čištění
 • Velmi rychlý protokol - od vzorku po výsledky za 30 minut
 • Minimální pipetování díky MasterMix formátu a již přidanému nanášecímu barvivu
Cat. No. Description Size
F - 170S PhireTM Tissue Direct PCR Master Mix 250 x 20 μL rxns
F - 170L 1250 x 20 μL rxns
F - 160S PhireTM Plant Direct PCR Master Mix 250 x 20 μL rxns
F - 160L 1250 x 20 μL rxns
F - 175S Phusion Blood Direct PCR Master Mix 100 x 20 μL rxns
F - 175L 500 x 20 μL rxns

* Use your country-specific promotion code and refer to the back cover for additional terms and conditions and ordering details.

Thermo Scientific ™ Direct PCR Master Mixes

Tkáňová „děrovačka“ pro přímou PCR 
Thermo Scientific ™ Tissue Buncher 0,3 mm je vhodný nástroj pro řezání velmi malých disků z materiálů, jako jsou živočišné tkáně, listy rostlin, nebo Whatman™ karty. Získané disky mají ideální velikost pro přímé protokoly PCR.
Tkáňová „děrovačka“ pro přímou PCR


RNA žebříčky – SLEVA 25%

Thermo Scientific ™ RiboRuler™ RNA Ladders

 • Vyráběny z RNA transkriptů purifikovaných chromatografií, bez degradované RNA nebo NTPs
 • Poskytují ostré proužky o uniformní intenzitě
 • Umožňují určení velikosti RNA fragmentů a kvantifikace na nativním nebo denaturačním gelu
Cat. No. Description Range (bases) Size
SM1831 RiboRuler Low Range RNA Ladder 100-1,000 5x20 μL
SM1833 RiboRuler Low Range RNA Ladder, RTU** 5x40 μL
SM1821 RiboRuler High Range RNA Ladder 200-6,000 5x20 μL
SM1823 RiboRuler High Range RNA Ladder, RTU 5x40 μL
R0641 RTA Gel Loading Dye (2X) 1mL
Nástroje pro elektroforézu RNA 
Více informací o Thermo Scientific ™ nanášecích barvivech, agaróze, elektroforetických pufrech a RNA žebříčkách pro přesné dimenzování a kvantifikaci RNA najdete na thermofisher.com/rnaelectrophoresis.

Agaróza o vysoké čistotě – SLEVA 25%

Thermo Scientific ™ TopVision ™ Agarózy

 • Ideální pro elektroforézu DNA a RNA 
 • Bez DNáz a RNáz 
 • Dostupné dvě teploty tání (standardní a nízká teplota tání)
Cat. No. Description Size
R0491 TopVision Agarose Powder 100g
R0492 TopVision Low Melting Point Agarose Powder 500g
R0801 25g

Zažijte výkonnou PCR svých snů – SLEVA 25%

Thermo Scientific ™ DreamTaq ™ DNA Polymerase

 • Taq DNA polymeráza optimalizovaná pro rutinní PCR amplifikaci
 • Nabízí vyšší citlivost, výnosy a delší amplikony než konvenční Taq DNA polymerázy
 • Přímé nanášení PCR produktů na gel s DreamTaq ™ Green formáty
Cat. No. Description Size
EP0702 DreamTaq DNA Polymerase 500 U
EP0703 5 x 500 U
EP0712 DreamTaq Green DNA Polymerase 500 U
EP0713 5 x 500 U
K1071 DreamTaq PCR Master Mix 200 x 50 μLrxns
K1072 1000 x 50 μLrxns
K1081 DreamTaq Green PCR Master Mix 200 x 50 μLrxns
K1082 1000 x 50 μLrxns

DreamTaq DNA polymeráza je vylepšená Taq DNA polymeráza poskytující lepší výkon při rutinní PCR aplikacích.

BIOGEN PRAHA s.r.o. , Ke Sv. Izidoru 2293/4a, 149 00 Praha 4
e-mail: biogen@biogen.cz, www.biogen.cz
tel. 241 401693

© 2018, BIOGEN PRAHA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Partneři | Jak nakupovat | Služby | Mapa stránek

eBRÁNA | B2C Brána |

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky