Úvod Novinky Novinky z MRC-Holland: výuka zdarma, využití MLPA kitů a další

Novinky z MRC-Holland: výuka zdarma, využití MLPA kitů a další

11.10.2016 09:33

MRC-HollandVe světě molekulární biologie a genetiky je neustále něco nového. Aby byly vaše experimenty vždy stoprocentní, využijte nový vyúkový modul MLPA. Je on-line a je zcela zdarma

Učební modul vás naučí vše o fragmentech pro kontrolu kvality: jak fungují, jak je interpretovat a jak zajistit, aby vaše MLPA splňovala požadavky na kvalitu. Modul popisuje, jak interpretovat
fragmenty kvality a to jak v profilu MLPA píků, tak za použití Coffalyser.Net.

Věděli jste, že…

Kity P033 a P405 pro Charcot-Marie-Tooth chorobu a P140 pro alfa thalasémii (zahrnující vzorek DNA SD031) nesou nyní označení CE pro použití v in vitro diagnostice (IVD) v Evropě (u členů EU a země ESVO). Ve všech ostatních zemích jsou tyto produkty prodávány pouze pro výzkumné účely (RUO).

Pomůžete nám se vzorky?

MRC-Holland hledá vzorky s odchylkou v genu MECP2. Konkrétně ho zajímají ženské vzorky s heterozygotní delecí MECP2 a mužské vzorky s duplikací MECP2. Pokud jste schopni takovéto vzorky poskytnout, kontaktujte nás. Výměnou získáte slevu na kity (bez činidel). Upozorňujeme, že MRC-Holland potřebuje pouze omezený počet vzorků.

Co jste možná nevěděli o MLPA

 • MLPA nemůžete použít u vzorků z celogenomové amplifikace (WGA), protože WGA neamplifikuje každou genomovou sekvenci se stejnou účinností. WGA způsobuje kolísání relativní přítomnosti oblastí genomu, což se projeví ve změněných poměrech ve výsledcích MLPA.
 • DNA jedné diploidní lidské buňky má váhu 6 pg (1 pikogram = 10-12 g). Pro MLPA budete potřebovat 50-100 nanogramů DNA: přibližně DNA obsah z 10 000 diploidních buněk.
 • Z tohoto důvodu, nemůžete MLPA použít na jednotlivé buňky. Proto není vhodná pro preimplantační diagnostiku.

Prognostický biomarker u Wilmsova nádoru léčených předoperační chemoterapií

Celková míra přežití pacientů s Wilmsovým nádorem (WT) je vyšší než 90 %, a to díky účinné kombinaci chirurgie, chemoterapie a ve vybraných případech i radioterapie. Avšak pouze polovina dětí trpící nádorovým relapsem přežije. Právě proto jsou potřeba specifické biomarkery pro výběr léčby.

Studie SIOP použila kit P380 pro skríning téměř 600 vzorků od WT pacientů, aby posoudila status počtu kopií 1q. Vědci zjistili, že 1q zisk byl významně spojen s nepříznivým „event-free“ a celkovým přežitím u WT. MLPA se ukázala být účinná a rychlá metoda pro stanovení statusu počtu kopií asociovaných s horším přežitím bez klinické příhody.

Zisk MYCN, ztráta TP53 a FBXW7, vše detekované pomocí MLPA, jsou také slibné nepříznivé prognostické ukazatele pro WT. Optimalizace léčby s menšími vedlejšími účinky pomocí molekulárních markerů pomůže, aby ještě více dětí přežilo WT a žilo zdravější život.

MLPA a elektrochemická detekce nádorových biomarkerů

Společnost MRC-Holland ve spolupráci s několika evropskými laboratořemi použila MLPA sondy pro detekci sedmi mRNA markerů spojených s rakovinou prsu. Místo separace fragmentů na kapilární elektroforéze byly produkty MLPA detekovány elektrochemicky.

 • MLPA sondy byly navrženy tak, aby obsahovaly sekvenci s jedinečným čárovým kódem.
 • Zachycené sondy komplementární ke každé sekvenci s čárovým kódem byly imobilizovány na každou elektrodu v levném mikročipu s elektrodami, který je vyráběný jako standardní substrát s tištěnými spoji (PCB).
 • Elektrody byly inkubovány s jednovláknovými produkty MLPA, po hybridizaci byla přidána křenová peroxidáza konjugovaná se sekundární sondou komplementární k amplifikovanému vláknu a vytvořil se genokomplex, který byl elektrochemicky detekován přidáním substrátu pro peroxidázu.
 • Mikročipy vykazovaly vynikající elektrochemický výkon, který odpovídá planárním fotolitografickým zlatým elektrodám, ale umožňují obrovské snížení nákladů (> 50 krát nižší na array).
 • Optimalizovaný systém byl prokázán, že je vysoce specifický se zanedbatelnou křížovou reaktivitou, což umožňuje současnou detekci sedmi mRNA markerů s detekčním limitem až 25pM. Tento přístup poskytuje novou strategii pro genetické profilování nádorových buněk pomocí integrované „amplifikace-detekce“.

MRC-Holland zatím nenabízí žádný produkt založený na této nové technologii. Náš výzkum se zaměřuje na další vývoj technologie digital MLPA, ve které je MLPA kombinována s Illumina sekvenačními přístroji (viz květnové číslo MLPA zpravodaje).

Nové kity Vylepšené kity
 • P461-DIS, Hluchota-Neplodnost syndrom (DIS); nesyndromatická ztráta sluchu
 • P338-GBA (Gaucherova choroba)
 • P298-BRAF-HRAS-KRAS-NRAS (Různé typy nádorů)
 • P463-MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrom)
 • P454-CGD (Chronická granulomatózní choroba)
 • P160-STS (Gen pro steroidní sulfatázu - STS)
 • P297-Mikrodelece-2 (Mikrodeleční syndromy)
 • P243-SERPING1 - F12 (Dědičný angioedém -HAE)
 • P017-muži1 (Mnohočetná endokrinní neoplazie)
 • P414-MDS (Myelodysplastický syndrom)
 • P311-CHD (Vrozená choroba srdeční -ICHS)
 • P214-COL2A1 (Kosterní poruchy, achondrogeneze, chondrodysplázie, raný nástup familiární osteoartrózy, SED vrozené, Langer-Saldino Achondrogeneze, Kniest dysplazie, Stickler syndrom, Spondyloepimetaphyseal)
 • P090-BRCA2 (Rakovina prsu, dědičná)
 • P045-BRCA2 / CHEK2 (Rakovina prsu, dědičná)
 • P418 MYH7 (Hypertrofní kardiomyopatie)

Blížící se konference

18.-22. říjen Vancouver, Kanada ASHG (ASHG), stánek#412
8.-12. listopad Charlotte, NC, USA AMP (AMP), stánek #412
3.-6. prosinec San Diego, CA, USA ASH (ASH)*

* MRC-Holland nemá stánek na ASH; můžete nám poslat email a sjednat si s námi schůzku

Semináře

Duben 2017, okolo AMP Global Kongresu Berlín, Germany Otevřen pro registraci
Květen 2017, před ESHG Kodaň, Dánsko Otevřen pro registraci

Chcete nám zaslat vzorky nebo vybíráte nové kity? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

© 2018, BIOGEN PRAHA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Partneři | Jak nakupovat | Služby | Mapa stránek

eBRÁNA | B2C Brána |

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky